Pravidla návštěv

Zesílená hygienická pravidla platná pro návštěvy ve studiu Gemini od 11. května 2020 do odvolání.  Salon  provozujeme na základě provozního řádu, schváleného Krajskou hygienickou stanicí Libereckého  kraje. Navíc v souvislosti s aktuální situací se rozšiřuje ještě o tato pravidla, která byla nařízena Usnesením Vlády č. 493 ze dne 30.4.2020


 • před vstupem do salonu měříme teplotu, klienty vykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění přeobjednáme
 • prosím choďte na daný čas ošetření, pokud přijdete dříve, vyčkejte na mne před salonem
 • k dispozici pro občerstvení je v salonu pro každou klientku balená voda

 V SOULADU S USNESENÍM A PRO MAXIMALIZACI VAŠEHO BEZPEČÍ

 • dezinfekce jsou umístěny v prostorech salonu pro Vaše použití  
 • před každou klientkou a po každé klientce je provedena dezinfekce ploch 
 • minimálně 1x denně je provedena dezinfekce podlahy salonu  
 • na toaletě je Vám k dispozici antibakteriální mýdlo, dezinfekce rukou a jednorázové ručníky 

OBSLUHA SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY: 

 • používám zdvojenou ochranu dýchacích cest 
 • používám jednorázové rukavice pro každou klientku 
 • mezi jednotlivými klientkami používám dezinfekci s virucidním účinkem 

PROSÍME, RESPEKTUJTE TYTO PRAVIDLA: 

 • nepřibližujte se k dalším klientkám salonu na vzdálenost menší než 2 metry 
 • v salonu není možno se shlukovat 
 • pokud máte teplotu vyšší než 37 stupňů Celsia nebo jiné příznaky Covid19, tak není možno služeb salonu využít 
 • prodejních produktů se dotýkejte jen v rukavicích 
 • v prostoru vyhrazenému pro čekání klientek se může nacházet jen 1 klientka